Page 33 - Arnikon Catalogue 2022
P. 33

YÜRÜTME GRUBU                                        PY SERİSİ
    TRAVELLING GROUP                                      PY SERIES


        Kapasite (ton) Capacity (ton) Tip  Type Açıklık (m)  Span (m) Çalışma Sınıfı  Working Class Yürütme Hızı (m / dk)  Travelling Speed (m/min) Yürütme Motoru (kW)  Travelling Motor (kW) Motor Devri (rpm) Motor Speed (rpm) Teker Çapı (mm)  Wheel Diameter (mm)
       5     PY-D200    18            20      0,55     1440    Ø 200
       7,5    PY-D200    18            20      0,75     1440    Ø 200
       10     PY-D250    18            20      1,1     1440    Ø 250
       16     PY-D250    18            20      1,5     1440    Ø 250
       20     PY-D300    18            20      2,2     1445    Ø 300
       25     PY-D300    18       Fem 2m /ISO M5 20   2,2     1445    Ø 300
       32     PY-D400    18            20      3      1440    Ø 400
       40     PY-D500    18            20      4      1450    Ø 500
       25     KY-D300    18            20      2,2     1445    Ø 300
       32     KY-D400    18            20      3      1440    Ø 400
       40     KY-D500    18            20      4      1450    Ø 500
     Farklı hızlar veya çalışma sınıfındaki vinçler için lütfen irtibata geçiniz Please ask for different speed or different working class.
     Teker çapları yuvarlanma çaplarını ifade eder               Wheel diameter refers to the wheel rolling diameter.
     18 m’ yi geçen akslar için bir üst gövde yürüyüş takımı seçilir.  For span exceeding 18 m, an upper body endcarriage is selected.               A                       B
                                            L3
                        H

                 k
            M2    M1
              M              L1          L2          L1

                                      L     GENEL ÖLÇÜLER / GENERAL DIMENSIONS              PY SERİSİ YÜRÜTME GRUBU / PY SERIES TRAVELLING GROUP
       Q   TİP / TYPE L  L1  L2  L3  H1  M   M1  A   B   k   E2  ymin  W1  k
               mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm   mm  mm  mm
     5 - 7,5 TON PY- D200 969 184 601  484  355  443  175  268  350  350  40  30  85  40
     10 - 15 TON  PY- D250 1331 239 853 665 444  525  225  300  450  450  50  35  85  40
     20 - 25 TON PY- D300 1580 264 1052 790 523  615  275  340  550  550  60  40  103  40
     30 - 35 TON PY- D400 1882 326 1230 941 523  713  300  413  600  600  60  40  117  50                                            www.arnikon.com.tr    33
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38