Page 35 - Arnikon Catalogue 2022
P. 35

YÜRÜTME GRUBU                                       KY-S SERİSİ
    TRAVELLING GROUP                                     KY-S SERIES


        Kapasite (ton) Capacity (ton) Tip  Type Açıklık (m)  Span (m) Çalışma Sınıfı  Working Class Yürütme Hızı (m / dk)  Travelling Speed (m/min) Yürütme Motoru (kW)  Travelling Motor (kW) Motor Devri (rpm) Motor Speed (rpm) Teker Çapı (mm)  Wheel Diameter (mm)
       1      KY-S90    18            20      0,25     1425     Ø 90
       2      KY-S90    18            20      0,25     1425     Ø 90
       3,2    KY-S125    18            20      0,37     1425    Ø 125
       5     KYS-140    18       Fem 2m /ISO M5 20   0,55     1440    Ø 140
       7,5    KYS-140    18            20      0,75     1440    Ø 140
       10     KYS-160    18            20      1,1     1440    Ø 160
       12     KYS-160    18            20      1,5     1440    Ø 160
     Farklı hızlar veya çalışma sınıfındaki vinçler için lütfen irtibata geçiniz Please ask for different speed or different working class.
     Teker çapları yuvarlanma çaplarını ifade eder               Wheel diameter refers to the wheel rolling diameter.
     18 m’ yi geçen akslar için bir üst gövde yürüyüş takımı seçilir.  For span exceeding 18 m, an upper body endcarriage is selected.

                                      S2       B    K
                                                      H2                                                        H
                                                      H1

      L2    L1      A      L1    L2

         L                 L     GENEL ÖLÇÜLER / GENERAL DIMENSIONS             KY-S SERİSİ YÜRÜTME GRUBU / KY-S SERIES TRAVELLING GROUP
      Q   TİP / TYPE L    L1    L2    A    H    H1   H2    K    S2    B
               mm   mm    mm    mm    mm   mm    mm    mm   mm
      1 TON KY-S90  325   160   165   350   335   215   120   45    385
      2 TON KY-S90  325   160   165   350   335   215   120   45    385
      3,2 TON  KY-S125 355   180   175   350   415   265   150   75    390
      5 TON KY-S125  355   180   175   350   415   265   150   75    390
      6,3 TON KY-S125 355   180   175   350   415   265   150   75    390
      7,5 TON KY-S140 355   180   175   350   415   260   155   75    440    Varies by beam size.
      8 TON KY-S140  355   180   175   350   415   260   155   75    440   Kirişe göre değişir.
      10 TON KY-S140  355   180   175   350   415   260   155   75    440
      12 TON KY-S140  355   180   175   350   415   260   155   75    440                                            www.arnikon.com.tr    35
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40